ซีลสายเคเบิลป้องกันการงัดแงะ

ซีลสายเคเบิลป้องกันการงัดแงะ

ลวดสลิงแบบหลวมสำหรับซีลสายเคเบิลป้องกันการงัดแงะ ความถูกต้องของเส้นผ่านศูนย์กลางสูง ข้อผิดพลาดเกือบเป็นศูนย์ การหลวมที่ดี สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้ มักใช้เพื่อล็อกที่ปลอดภัยสำหรับโลจิสติกส์ ไฟฟ้า คอนเทนเนอร์ รถไฟ ศุลกากร ฯลฯ

施封锁拼图 (2)