กระโดดเชือก

กระโดดเชือก / กระโดดเชือก

เชือกลวดเหล็กเคลือบพลาสติกสำหรับเชือกกระโดด สามารถปรับแต่งสีได้ตามความต้องการของลูกค้า

ข้อกำหนดทั่วไป:

(1) 7*7ข้อกำหนด,เหล็กลวดสลิงเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5มิลลิเมตร,รวมเส้นผ่าศูนย์กลาง4.5มิลลิเมตร.

(2) 7*7 ข้อมูลจำเพาะ, เหล็กลวดสลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรวม 4.7 มม.

(3) 7*7 ข้อมูลจำเพาะ, เชือกลวดเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรวม 2.5 มม.

(4) 1*19ข้อกำหนด,เหล็กลวดสลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.2มิลลิเมตร,รวมเส้นผ่าศูนย์กลาง4.5มิลลิเมตร.

用途 (2)